Mori Seiki

Mori Seiki

Siemens 840D, 15.7" Plts, 22.22.26", Fourth Axis, CTS, 12000 RPM, 20HP, 40 Tools, MPG, Central Coolant Through
Siemens 840D, 15.7" Plts, 22.22.26", Fourth Axis, CTS, 12000 RPM, 20HP, 40 Tools, MPG, Central Coolant Through
Fanuc 18iMA, 15.7" Plt, 22.22.25", 14000 RPM, Cat 40, 40 Tools, 25 HP, TSC 1000 psi, Chip
mori seiki mh-1000 cnc
Fanuc 16M, 39.4" Plts, 80.51.47", Fourth Axis, 6000 RPM, Cat 50, 50HP, 120 Tools, Rigid Tap, Chip
Fanuc, 15.7" Plts, 22.20.20", 1 Deg, 12000 RPM, Cat 40, 30HP, 40 Tools, Chiller Unit, Dual Augers
mori seiki mh-50
Fanuc 16MC, 19.7" Plt, 31.26.30", Fourth Axis, 6000 RPM, 25HP, 60 Tools, Cat 50, MPG, Augers, Chip Conveyor
mori seiki mh-40
Fanuc 11M, 15.75" Plts, 22.20.20", 1 Deg, 7000 RPM, Cat 40, 40 Tools, Chiller Unit, Chip Auger